Politică de confidențialitate


 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 

„Datele personale” sau “datele cu caracter personal” sunt acele informaţii unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la nume, adresă, cod numeric personal, IP sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce date personale colectăm şi de ce le colectăm?

 

Colectăm date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor vizitatorului. Vizitatorul furnizează unele din aceste date direct, de exemplu, atunci când ne scrie un mesaj prin intermediul formularului de contact sau, indirect, date de identificare prin adresa lui IP. Noi nu folosim adresa IP pentru a identifica vizitatorul, dar îl informăm că aceasta este stocată în momentul în care accesează website-ul nostru – în principal din motive de securitate. 

 

În funcţie de interacţiunile pe care vizitatorul le are cu website-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

  • Numele şi adresa de email – pentru comunicarea prin formularul de contact. Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR pentru a putea lua legătura cu vizitatorul şi a răspunde cererii lui.
  • Date transmise involuntar, atunci când vizitatorul interacţionează cu website-ul nostru: adresa IP – atunci când vizitează website-ul nostru, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa de IP pentru a identifica vizitatorul şi nici în alte scopuri.
  • Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care vizitatorul a interacţionat cu website-ul. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookies sau a altor tehnologii similare. Pentru detalii consultaţi şi Politica de cookies.

 

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

 

În privinţa datelor pe care vizitatorul ni le oferă voluntar (nume, adresa de email) şi a celor pe care le colectăm automat prin folosirea de cookie-uri sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimţământul. Odată cu accesarea website-ului şi selectarea opţiunii Da/De acord, vizitatorul îşi dă în mod valabil consimţământul asupra prelucrării. Pentru detalii consultaţi şi Politica de cookies.

 

Care este scopul colectării datelor şi cum folosim informaţiile personale?

 

Vizitatorul poate opta în legatură cu datele pe care le colectăm. Atunci când i se solicită să furnizeze date cu caracter personal, are dreptul de a refuza. Dacă alege să nu furnizeze date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau pentru a comunica cu noi, există posibilitatea să nu poată obţine informaţiile pe care le doreşte.

 

  • Numele si adresa de email

Este necesar ca vizitatorul să ne furnizeze anumite date personale pentru a putea începe comunicarea, în cazul în care doreşte să transmită un mesaj prin formularul de contact.

  

  • Informaţii despre telefon, laptop sau tableta şi despre cum vizitatorul foloseşte website-ul

Informaţiile pe care vizitatorul ni le dă când navighează pe website-ul nostru, inclusiv adresa IP şi tipul dispozitivului, şi informaţiile despre modul în foloseşte website-ul le utilizăm pentu a îmbunătăţi experienta vizitatorului pe website, oferindu-i versiunea cel mai bine adaptată dispozitivului său. De asemenea, utilizăm aceste informaţii pentru oferirea celei mai bune experienţe de navigare pe website, protecţia website-ului şi pentru a preveni şi detecta fraudele împotriva vizitatorului sau a website-ului nostru.

 

Vizitatorul nu este obligat să ne ofere niciuna din informaţiile de mai sus, însă dacă nu face asta, s-ar putea să nu aibă posibilitatea de a se bucura de deplina experienţă de navigare pe website-ul nostru.

 

Ce drepturi are vizitatorul ca "persoană vizată"?

 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) şi articolul 16 alinea­tul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal.

 

Drepturile persoanelor vizate privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare şi acces; dreptul de intervenţie asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

Pentru cereri sau probleme referitoare la confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de email daciana@plantedeleac.com.